Direkte til indholdet

Danskuddannelse

På Danskuddannelse 1, 2 og 3 lærer du at tale, forstå, læse og skrive dansk. Du lærer også om danske samfundsforhold, kultur, arbejdsmarkedet, uddannelsestilbud og demokrati.

Danskuddannelserne er tre selvstændige uddannelser, som er tilrettelagt efter kursisternes forskellige baggrund. Uddannelserne består af 5 eller 6 moduler, og efter hvert modul skal du til en test, som du skal bestå for at gå videre til det næste modul. Hele uddannelsen afslutter du med en Prøve i Dansk.

Danskuddannelsen skal gennemføres senest 5 år efter din ankomst til Danmark. Derefter mister du retten til gratis danskuddannelse.

Det er vores visitatorer, der vurderer, hvilken uddannelse der passer til dig.

Du kan læse mere om de tre danskuddannelser herunder og på SIRIs hjemmeside (Styrelsen for International Rekruttering og Integration).


De tre danskuddannelser

Danskuddannelse 1:

  • DU1 er for dig med lidt eller slet ingen skolegang fra dit hjemland, og for dig, der ikke kender det latinske alfabet.
  • Undervisning: vi har især fokus på mundtligt dansk, men også på at læse og skrive enkle beskeder på dansk.
  • Mål: Du vil lære dansk på et niveau, hvor du kan deltage aktivt på din arbejdsplads og kan begå dig på dansk i din hverdag, for eksempel når du taler med dine arbejdskolleger, køber ind eller taler med personalet i dine børns institution.

Danskuddannelse 2:

  • DU2 er for dig, der har en kort eller mellemlang skolebaggrund fra dit hjemland.
  • Undervisning: vi fokuserer meget på det mundtlige, så du bliver god til at tale og forstå dansk. Men du skal også lære at læse og skrive lette tekster og beskeder på dansk.
  • Mål: Du vil lære dansk på et niveau, hvor du kan deltage aktivt på din arbejdsplads, i fritidsaktiviteter og i samfundet generelt. Du vil også kunne tage kortere uddannelser og kurser.

Danskuddannelse 3:

  • DU3 er for dig, der har en mellemlang eller lang uddannelse fra dit hjemland, behersker et eller flere europæiske sprog, samt har en grundlæggende viden om grammatik.
  • Undervisning: der er fokus på samtlige sproglige discipliner: tale, lytte, skrive og læse dansk. I begyndelsen vil undervisningen tage udgangspunkt i emner fra din hverdag. Senere vil vi undersøge og diskutere aktuelle, samfundsmæssige emner, læse avisartikler med mere.
  • Mål: Du vil lære dansk på et niveau, så du kan deltage aktivt på din arbejdsplads, i aktiviteter i din fritid og i samfundet generelt. Du lærer dansk på et niveau, hvor du enten kan få et job på det danske arbejdsmarked eller tage en uddannelse i Danmark.
  • Modul 6 og Studieprøven: DU3 afsluttes med Prøve i Dansk 3 efter 5 moduler. Med en bestået Prøve i Dansk 3 kan du søge om optagelse på Modul 6, som afsluttes med Studieprøven. Optagelsen afhænger af dine prøvekarakterer samt en vurdering af en visitator. Når du har bestået Studieprøven, vil du kunne søge optagelse på en række videregående uddannelser i Danmark.

Model af Danskuddannelsens opbygning

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo