Direkte til indholdet

Samarbejde med kommuner og sagsbehandlere

Sprogcenter Fredericia er drevet af Sprogcenter Vejle, der er et kommunalt sprogcenter med et etableret aktivt samarbejde med kommuner og sagsbehandlere om henviste kursister.

Sprogcentret har en løbende kontakt med den enkelte sagsbehandler om kursisters danskuddannelse og forløb på sprogcentret. Samarbejdet er præget af dialog, hvor det rigtige undervisningstilbud og den enkeltes progression er i fokus.

Sagsbehandlere orienteres om kursisters ind/omplacering på danskuddannelser og moduler, om fremmøde/fravær og resultater af modultest og afsluttende prøver. Har kursister ikke den forventede dansksproglige progression tages også kontakt til sagsbehandleren.

Der er i tilrettelæggelsen af undervisningen taget hensyn til kursisters evt. aktivering, uddannelse, praktik og arbejde.

Særlige tilbud

Sprogcentret tilbyder særligt tilrettelagt undervisning for særlige grupper:

• Undervisning af traumeramte  

• Flexundervisning på små hold

• Eneundervisning

• Ordblindeundervisning

Læs mere om de enkelte tiltag i undermenuerne.

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo