Direkte til indholdet

Det digitale sprogcenter

Sprogcenter Fredericia er et digitalt sprogcenter, hvor det digitale aspekt er en naturlig del af hverdagen. Skolen har Ipads, Chromebooks og bærbare computere til rådighed i undervisningen, inklusiv en række apps og programmer der kan støtte kursisternes sprog- og digitale læring.

Ludus Web

Vi anvender mere og mere digital kommunikation i forhold til vore kursister og medarbejdere. Denne kommunikation forgår blandt andet gennem systemet Ludus Web.

I Ludus Web kan en kursist se:

  • egne stamdata (og opdatere dem)
  • eget ugeskema
  • fravær og fremmøde
  • skrive til læreren om fravær og årsagen til fravær
  • modtage beskeder fra læreren
  • hvor hurtigt man går gennem modulerne

Interaktive tavler

I alle lokaler har vi interaktive tavler og Apple TV, der kan:

  • inddrage medbragte filer
  • koble direkte til internettet med billede og lyd
  • skrive på tavlen og gemme det skrevne som fil
  • gengive lyd

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo