Direkte til indholdet

Løntabsgodtgørelse

Hvis du er i arbejde og samtidig deltager i et danskkursus på Sprogcenter Fredericia i arbejdstiden, har du mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse.

Din arbejdsgiver kan også søge løntabsgodtgørelse som virksomhed, i stedet for at du søger.

På Sprogcentret er der tale om Statens VoksenUddannelsesStøtte - kaldet SVU.

Betingelserne for at få SVU er i korte træk:

  • Ansøger skal være minimum 20 år.
  • Ansættelse hos nuværende arbejdsgiver i minimum 6 måneder.
  • Danskundervisning i henhold til danskuddannelsesloven skal min.  være 6 lektioner i arbejdstiden om ugen.
  • FVU dansk skal min. være 3 lektioner i arbejdstiden om ugen.
  • Ved 23 lektioners undervisning om ugen kan der ansøges om støtte på fuld tid.
  • SVU svarer til 80% af den højeste dagpengesats.
  • Den enkelte medarbejder kan maksimalt modtage SVU på fuld tid i 40 uger.
  • Sprogcenter Vejle står til rådighed med vejledning om tilrettelæggelsen af et konkret kursusforløb og ansøgning om SVU.

Søg SVU digitalt

Du kan søge SVU digitalt via www.svu.dk.
Du skal sidde sammen med din arbejdsgiver, mens du udfylder, da der er brug for begge jeres NemId. 

Under uddannelsesinstitutioner skal du vælge VUC Syd, så bliver den sendt til os på Sprogcentret til elektronisk underskrift. 

Du er selvfølgelig altid velkommen til at udfylde i papirform, hvis du foretrækker det sådan. Har du brug for hjælp, kan du tage kontakt til Sofus Teislev, som gerne vil hjælpe dig videre med din ansøgning.

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo