Direkte til indholdet

Erhvervs- og Udviklingsafdelingen

Sprogcenter Fredericias erhvervs- og udviklingsafdeling har til opgave at rådgive virksomheder, uddannelsesinstitutioner samt andre samarbejdspartnere i forhold til aktuelle behov og muligheder for danskundervisning. Derudover arbejder vi med at udvikle og implementere nye kurser og projekter, som imødekommer sproglige behov, samt deltage i netværksarbejde med samarbejdspartnere, virksomheder og arbejdsgrupper indenfor området. 

Erhvervs- og udviklingskonsulenten står altid til rådighed for en uforpligtende snak om f.eks. læringsbehov og opkvalificeringsmuligheder. Ring og få en snak eller for at lave en konkret mødeaftale.

Se også under Projekter for yderligere inspiration til samarbejde med Sprogcenter Fredericia.

Eksempler på E&Us tilbud

Sprogkurser

 • Danskuddannelse for voksne udlændinge
 • Forberedende Voksen Undervisning (FVU)
 • Intensiv udtaleundervisning
 • Eneundervisning på arbejdspladsen
 • Individuelle undervisningsaftaler
 • Undervisning ifølge samarbejdsaftaler

Kurser og konsulentbistand

 • Interkulturel kommunikation og samarbejde på arbejdspladsen
 • Kulturforståelse og social integration
 • Flygtninge og sprogindlæring
 • Kulturmøde på arbejdspladsen

Projekt og netværksarbejde 

 • Overvejer du et nyt projekt, netværk, internationalt event eller lignende, så kontakt os.
 • Sprogcenterets E&U afdeling indgår med stor glæde og viden i mange forskellige samarbejder, som er med til at integrere udenlandske borgere i dansk kultur og samfund
 • Bedre integration giver bedre social sammenhængskræft. Bedre sprogkundskaber giver bedre arbejdsforhold - går de med tanker som kredser omkring disse emner, så er Sprogcenter Vejles E&U afdeling en oplagt samarbejdspartner med flere års erfaring og stor viden 

Puljemidler

En af E&U afdelingens vigtige opgaver er at søge midler til undervisningforløb, der kan være arbejdsmarkedsrettet eller bidrage til integration og medborgerskab.

Via puljer i  bl.a. Ministeriet for Børn og Undervisning og Social- og integrationsministeriet ansøger E&U afdelingen løbende om penge til forløb og projekter.

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo