Direkte til indholdet

Studieprøvehold: Danskuddannelse 3 Modul 6

Hvad er Studieprøven?

På vores søsterskole, Sprogcenter Vejle, kan du tage Modul 6 på Danskuddannelse 3 og gå op til Studieprøven. Det er det højeste niveau inden for Danskuddannelsen, C1-niveau, som, populært sagt, er sidste niveau inden modersmålsniveau.
Med Studieprøven har du mulighed for at videreuddanne dig i Danmark. Studieprøven er ofte det dansksproglige krav til optagelse på videregående uddannelser.
For at søge optagelse på Modul 6 skal du have bestået Prøve i Dansk 3 med et godt resultat, eller kunne dokumentere danskfærdigheder på et tilsvarende niveau.

Mål og indhold

Undervisningen på Modul 6 forbereder dig til at kunne deltage aktivt i undervisningen på danske uddannelsesinstitutioner.

Du arbejder med:

  • at lytte til og forstå længere oplæg inden for det humanistiske, samfundsvidenskabelige eller naturvidenskabelige område.
  • selv at strukturere sammenhængende oplæg samt at indgå i en efterfølgende diskussion.
  • forskellige læsestrategier, så du med godt udbytte kan læse tekster, der forekommer på en videregående uddannelse.
  • at skrive tekster i et komplekst, nuanceret og sammenhængende sprog, tilpasset situationen og de genrer, der bruges i uddannelsessammenhæng.
  • at argumentere, vurdere og perspektivere både mundtligt og skriftligt.

Derudover bygger undervisningen videre på din viden om dansk kultur og danske samfundsforhold. Her er fokus på arbejdsplads- og studiekultur, samt undervisnings- og studieformer på videregående uddannelser i Danmark.

Den afsluttende prøve, Studieprøven, består af både en mundtlig og en skriftlig del, herunder læseforståelse og skriftlig fremstilling. I løbet af undervisningen bliver du godt klædt på til prøven, så du kender både form og indhold og ved, hvad der kræves af dig, og hvad du kan forvente.

u kan læse mere om Danskprøver her.

Projektforløb

I hvert semester tilstræber vi at have et mindre projektforløb, som vil bidrage til en større forståelse inden for et område i det danske samfund og samtidig give mulighed for at bruge dine tilegnede, dansksproglige kompetencer i praksis. Eksempelvis ved at tage kontakt til en foredragsholder, sætte dig ind i et særligt samfundsrelevant emne, lytte til og forstå et foredrag på dansk, indgå i en efterfølgende diskussion, argumentere, vurdere og perspektivere over dine egne erfaringer med emnet både mundtligt og skriftligt.

Du kan læse om forløbet om arbejdspladskultur, som vi havde på forårssemestret 2021, her.

Hvem kan gå op til Studieprøven?

For at blive optaget på Modul 6, skal du have bestået Prøve i Dansk 3 med et godt resultat, eller kunne dokumentere danskfærdigheder på et tilsvarende niveau.

Undervisningen er gratis, hvis du stadig har din ret til danskuddannelse. Det er muligt at betale selv, hvis din danskuddannelsesret er udløbet. Kontakt Sprogcentret for at høre om dine muligheder.

Det er også muligt at gå op til Studieprøven som selvstuderende. Læs mere her.

Hvis du har brug for at blive klædt på til prøven som selvstuderende, tilbyder vi forberedelse til den skriftlige Studieprøve ved hjælp af e-learning via vores læringsplatform Edulife og Google Drive. For dette tilbud skal du opfylde de generelle betingelser for optagelse på holdet. Kontakt Sprogcentret for at høre mere.

Hvad kan Studieprøven bruges til?

Studieprøven er målrettet dig, som ønsker at videreuddanne dig i Danmark. Men du kan også følge undervisningen, hvis du blot ønsker at forbedre dine dansksproglige kompetencer generelt op til C1-niveau.

Praktisk information

  • Undervisningstider: fremmøde én aften om ugen kl. 17.00-19.30, hvor der fortrinsvist arbejdes med mundtlige færdigheder. Arbejdet med de skriftlige færdigheder foregår som individuel e-learning via Edulife/Google Drive med ugentlige deadlines.
  • Arbejdstid: det forventes, at du arbejder minimum 6 timer per uge ud over fremmødeundervisningen.
  • Om Studieprøven: for information om prøvedato, tilmeldingsfrist, gebyr mm., læs her.

Sådan tilmelder du dig

For at høre mere eller tilmelde dig Modul 6, kontakt Sprogcentret.

For yderligere information om Studieprøven og undervisningen på Modul 6, kontakt en visitator.

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo