Direkte til indholdet

Kontakt

Mike Kroløkke Ljungberg 
Administrativ medarbejder

E-mail: miklj-@-vejle.dk

Telefon: 76 81 38 25

Administrativ medarbejder

 

Løntabsgodtgørelse - SVU

Hvis du har udenlandske medarbejdere, der får danskundervisning på Sprogcenter Fredericia i arbejdstiden, har I mulighed for at søge løntabsgodtgørelse i form af SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte. Enten får medarbejderen SVU som kompensation for sin løn - eller også får arbejdsgiveren SVU som erstatning for arbejdskraften. 

Betingelserne for at søge SVU er i korte træk:

  • Ansøger skal være minimum 20 år.
  • Ansættelse hos nuværende arbejdsgiver i minimum 6 måneder.
  • Undervisningen skal udgøre min. tre lektioner i arbejdstiden om ugen.

 

SVU kan tidligst søges 13 uger før, din uddannelse begynder. Man kan ikke få SVU bagudrettet. Søges efter uddannelsen er begyndt, kan man først få SVU fra mandagen efter, SVU-administratoren har modtaget ansøgningen.

 

Vær opmærksom på, at den enkelte medarbejder kun kan modtage SVU i et begrænset antal uger.

Du kan læse mere om SVU, betingelserne, ansøgningsprocessen og SVU-satsen her.

Sprogcenter Fredericia står til rådighed med vejledning om tilrettelæggelsen af et konkret kursusforløb og ansøgning om SVU.

Ansøg om SVU

Du kan søge SVU digitalt via www.svu.dk. Under uddannelsesinstitutioner skal du vælge VUC Syd, så bliver den sendt til os på sprogcentret til elektronisk underskrift. 

Du skal sidde sammen med din ansatte, mens du udfylder, da der er brug for begge jeres NemId. 

Vi anbefaler, at du kontakter os med henblik på at aftale et telefonmøde, hvor både arbejdsgiver, medarbejder og vores SVU-kontaktperson deltager og udfylder ansøgningen i fællesskab. Det tager max 30 min.

Har du brug for hjælp, kan du tage kontakt til Mike Ljungberg, som gerne vil hjælpe dig videre med din ansøgning.

Gratis danskundervisning

Alle udlændinge med dansk cpr.-nummer har ret til gratis danskuddannelse i de første 5 år efter ankomst i henhold til lov om Danskuddannelse for voksne udlændinge.

For at kunne benytte sig af uddannelsesret skal man kontakte Jobcentret i bopælskommunen. Herfra sendes der en henvisning til undervisning til Sprogcenter Vejle.

Hvis der er tvivl om, hvorvidt dine medarbejdere stadig har uddannelsesret, er vi på Sprogcenter Fredericia behjælpelige med at afklare dette.

 

Gratis FVU-dansk

FVU-dansk er et gratis danskundervisning for udlændinge, som har et vist niveau af dansk på allerede.

Læs mere om FVU her.

 

 

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo