Direkte til indholdet

Afklaring af undervisningstilbud

Medarbejdere fra Jobcenteret er altid velkomne til at henvende sig til Sprogcentret for at tale om en borgers sproglige kompetencer.

Vi kan være behjælpelige med at fastslå:

- hvorvidt en borger har været tilmeldt Sprogcenteret og på hvilket niveau.
- om en borger har mulighed for mere undervisning.
- vurdering af hvilket undervisningstilbud en borger kan profitere bedst af.

Såfremt en borger henvises til almindelig danskuddannelse til voksne udlændinge indkalder Sprogcentret borgeren til en visitationssamtale, hvor borgerens mundtlige og skriftlige niveau fastslåes.

Såfremt borgeren skal vurderes i forhold til andre undervisningstilbud kontaktes Sprogcentret pr telefon eller mail med henblik på en individuel aftale.

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo